استقلال 1-سایپا 1(96/10/22)   (تعداد عکس : 137)

توضیح هفته 19-دوره 17(فصل 96-97)-جمعه 22 دی ماه 1396-ساعت 16:35-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 1-سایپا 1