پرسپولیس 1 -گسترش فولاد تبریز 1 (96/10/28)   (تعداد عکس : 189)

توضیح هفته 20-دوره 17(فصل 96-97)-پنج شنبه 28 دی ماه 1396-ساعت 15:30-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 1-گسترش فولاد تبریز 1