پیکان 1-پرسپولیس 3 (96/11/06)   (تعداد عکس : 303)

توضیح هفته 21-دوره 17(فصل 96-97)-جمعه ششم بهمن ماه 1396-ساعت 15:30-ورزشگاه شهدای شهر قدس-پیکان 1-پرسپولیس 3