پرسپولیس 2 -سپاهان اصفهان 0 (96/11/13)   (تعداد عکس : 195)

توضیح هفته 22-دوره 17(فصل 96-97)-جمعه سیزدهم بهمن ماه 1396-ساعت 15:50-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 2-سپاهان اصفهان 0