استقلال 1 -پرسپولیس0 (96/12/10)   (تعداد عکس : 268)

توضیح هفته 25-دوره 17(فصل 96-97)-پنج شنبه دهم اسفند ماه 1396-ساعت 15:45-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 1-پرسپولیس 0 -شهرآورد 86