پرسپولیس 1-پارس جنوبی جم 1 (97/01/22)   (تعداد عکس : 216)

توضیح هفته 28-دوره 17(فصل 96-97)-چهار شنبه 22 فروردین ماه 1397-ساعت 19:00-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 1-پارس جنوبی جم 1