پیکان 0-استقلال خوزستان 0 (97/01/24)   (تعداد عکس : 16)

توضیح هفته 28-دوره 17(فصل 96-97)-جمعه 24 فروردین ماه 1397-ساعت 16:00-ورزشگاه شهدای شهر قدس-پیکان 0-استقلال خوزستان 0