استقلال 3 -پیکان 2 (97/02/02)   (تعداد عکس : 89)

توضیح هفته 29-دوره 17(فصل 96-97)-یک شنبه دوم اردیبهشت ماه 1397-ساعت 18:00-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 3-پیکان 2