پرسپولیس 3 - سپید رود رشت 0 (97/02/07)   (تعداد عکس : 100)

توضیح هفته 30-دوره 17(فصل 96-97)-جمعه هفتم اردیبهشت ماه 1397-ساعت 19:15-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 3-سپیدرود رشت 0