پرسپولیس 1 - سپید رود رشت 0 (97/07/01)   (تعداد عکس : 132)

توضیح هفته 7-دوره 18(فصل 97-98)-یک شنبه یکم مهر ماه 1397-ساعت 19:30-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 1-سپیدرود رشت 0