استقلال 0 -پرسپولیس 0 (97/07/05)   (تعداد عکس : 49)

توضیح هفته 8-دوره 18(فصل 97-98)-پنج شنبه 5 مهر ماه 1397-ساعت 18:30-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 0-پرسپولیس 0 -شهرآورد 88