ماهان پیوس 0 -احسان ری 1 (97/08/10)   (تعداد عکس : 62)

توضیح هفته 14 -لیگ دسته یک نونهالان تهران ،5 شنبه 10 آبان 97 ،ساعت 12:00،مجموعه ورزشی دیهیم ، نونهالان ماهان پیوس 0-1 نونهالان احسان ری..برای نحوه خرید به قسمت راهنمایی خرید در پایین صفحه اول مراجعه کنید.