بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 16   (تعداد عکس : 46)

توضیح بازیکنهای تیم های مختلف از سالهای مختلف-امکان چاپ و ارسال تصاویر در هر سایز وجود دارد(در صورت در خواست با شماره همراه در زیر صفحه اول تماس بگیرید)