پرسپولیس 0-ماشین سازی تبریز 0 (98/08/09)   (تعداد عکس : 194)

توضیح هفته 9-دوره 19(فصل 98-99)-پنج شنبه 09 آبان ماه 1398-ساعت 17:45-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 0-ماشین سازی تبریز 0- بعداز اتمام این دیدار، مراسم اهدای سوپرجام به پرسپولیس برگزار گردید.