استقلال 1 -شهر خودرو 0 (98/09/14)   (تعداد عکس : 308)

توضیح هفته 13-دوره 19(فصل 98-99)-پنج شنبه 14 آذر ماه 1398-ساعت 15:00-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 1-شهر خودرو0-گل:دقیقه 61 توسط شیخ دیاباته برای استقلال.