پرسپولیس2-مقاومت 1(98/11/10)   (تعداد عکس : 137)

توضیح هفته 26 لیگ برتر نونهالان از ساعت14:30 روزپنج شنبه دهم بهمن ماه 1398درزمین مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی بین تیم های پرسپولیس ومقاومت برگزار گردید،در انتها نونهالان پرسپولیس با نتیجه 2-1 به برتری رسیدند.