نوستالژی فوتبال ایران

بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران22 - محمد پنجعلی,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران22
61 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 1 - ناصر محمدخانی,محمود خوردبین,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 1
958 عکس
عکس های تیم استقلال دهه 60 - احمدرضا عابدزاده Ahmad Reza Abedzadeh,مجید نامجو مطلق,شاهرخ بیانی,شاهین بیانی,امیر موسوی نیا,مهدی فنونی زاده,عبدالصمد مرفاوی,صادق ورمزیار,رضا حسن زاده,امیر قلعه نویی,عباس سرخاب,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم عکس های تیم استقلال دهه 60
217 عکس
عکس های تیم پرسپولیس دهه 60 - محسن عاشوریَ,مجتبی محرمی,مرتضی فنونی زاده,محمد پنجعلی,حسن شیر محمدی,وحید قلیچ,کریم باوی,ضیاء عربشاهی,فریبرز مرادی,محمدحسن انصاری فر,کاظم سید علی خانی,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم عکس های تیم پرسپولیس دهه 60
421 عکس
علیرضا منصوریان - مهرداد میناوند,محمد خاکپور,علیرضا منصوریان,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم علیرضا منصوریان
115 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 4 - یونس باهنر,محمد برزگر,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 4
152 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 5 - فرد ملکیان,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 5
128 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 6 - محمد نوری,جواد زرینچه,حمید علی دوستی,محمد فنایی,قاسم سیانکی,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 6
150 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 7 - مجید نامجو مطلق,امیر موسوی نیا,عباس سرخاب,رسول غنی زاده,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 7
262 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 8 - داوود فنایی,علی کریمی Ali Karimi,رضا جباری,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 8
309 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 9 - احمدرضا عابدزاده Ahmad Reza Abedzadeh,مجتبی محرمی,علی دایی Ali Daei,کریم باقری,عادل حردانی,سیروس نعمتی نژاد,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 9
157 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 10 - جواد زرینچه,کوروش تشت زر,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 10
269 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 11 - فرشاد پیوس Farshad Pious,محمود کلهر,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 11
219 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 13 - احمدرضا عابدزاده Ahmad Reza Abedzadeh,مجید نامجو مطلق,مسعود غفوریهای اصل,ناصر عباسی,امیر هاشمی مقدم,ایمان عالمی,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 13
97 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 14 - مرتضی فنونی زاده,ناصر محمدخانی,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 14
45 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 15 - محمد خاکپور,حمید استیلی,علی اصغر مدیر روستا,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 15
170 عکس
 استقلال 2-پرسپولیس 2 (79/10/09) - علیرضا نیکبخت واحدی,محمود فکری,پرویز برومند,علی انصاریان,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم استقلال 2-پرسپولیس 2 (79/10/09)
28 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 16 - سیروس دین محمدی,حسین خطیبی,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 16
46 عکس
عکسهای تیمی پرسپولیس دهه 70 - بهروز رهبری فر,یحیی گل محمدی,مهدی تارتار,علی انصاریان,داوود فنایی,حسن خان محمدی,محمد برزگر,رضا جباری,سهراب انتظاری,پژمان جمشیدی,ابراهیم اسدی,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم عکسهای تیمی پرسپولیس دهه 70
481 عکس
فرشاد پیوس  - فرشاد پیوس Farshad Pious,کوروش لرستانی,
 • دسته نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم فرشاد پیوس
215 عکس
بیشتر