لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League

پرسپولیس 0 -کاشیما انتلرز 0 (97/08/19) - زیکو zico ,kwoun suntae,shoji gen,hugo leonardo serejo,doi shoma,yuma suzuki,shuto yamamoto,sergio antonio junior,Kento Misao,Daigo Nishi,Hiroki Abe,jung seung hyun,Ryota Nagaki,Takeshi Kanamori,Hitoshi Sogahata,Yasushi Endo,Koki Anzai,Tomoya Inukai,Mitsuo Ogasawara,
 • دسته لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League
 • آلبوم پرسپولیس 0 -کاشیما انتلرز 0 (97/08/19)
170 عکس
پرسپولیس 1 -السد قطر 1(97/08/01) - محمد انصاری,شجاع خلیل زاده,بشار رسن,ژاوی هرناندز,
 • دسته لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League
 • آلبوم پرسپولیس 1 -السد قطر 1(97/08/01)
182 عکس
پرسپولیس 3 -الدحیل قطر 1(97/06/26) -
 • دسته لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League
 • آلبوم پرسپولیس 3 -الدحیل قطر 1(97/06/26)
97 عکس
استقلال1 - السد قطر 3 (97/07/05) -
 • دسته لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League
 • آلبوم استقلال1 - السد قطر 3 (97/07/05)
51 عکس
استقلال 3 -ذوب آهن اصفهان1 (97/02/25) -
 • دسته لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League
 • آلبوم استقلال 3 -ذوب آهن اصفهان1 (97/02/25)
135 عکس
پرسپولیس 2 - الجزیره امارات 1 (97/02/24) - سیامک نعمتی,گادوین منشاGodwin Mensha,
 • دسته لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League
 • آلبوم پرسپولیس 2 - الجزیره امارات 1 (97/02/24)
76 عکس
پرسپولیس 1 - السد قطر 0 (97/01/27) -
 • دسته لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League
 • آلبوم پرسپولیس 1 - السد قطر 0 (97/01/27)
124 عکس
پرسپولیس 1 - السد قطر 0 (97/01/27) -
 • دسته لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League
 • آلبوم پرسپولیس 1 - السد قطر 0 (97/01/27)
37 عکس
استقلال2 -الریان قطر 0 (97/01/13) -
 • دسته لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League
 • آلبوم استقلال2 -الریان قطر 0 (97/01/13)
23 عکس
استقلال2 -الریان قطر 0 (97/01/13) -
 • دسته لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League
 • آلبوم استقلال2 -الریان قطر 0 (97/01/13)
66 عکس
استقلال 1 -العین امارات 1 (96/12/21) - سرور جبارف,امید ابراهیمی,فرشید اسماعیلی,مامه تیام,
 • دسته لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League
 • آلبوم استقلال 1 -العین امارات 1 (96/12/21)
151 عکس
پرسپولیس 3 -نسف قارشی ازبکستان 0 (96/11/24) - کمال کامیابی نیا,
 • دسته لیگ قهرمانان آسیا 2018 AFC Champions League
 • آلبوم پرسپولیس 3 -نسف قارشی ازبکستان 0 (96/11/24)
131 عکس
بیشتر