لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 97-98 دوره هجدهم

پیکان 1-تراکتورسازی 2 (97/08/11) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 97-98 دوره هجدهم
 • آلبوم پیکان 1-تراکتورسازی 2 (97/08/11)
131 عکس
استقلال 0 -سپاهان اصفهان 1 (97/08/04) - تماشاگران,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 97-98 دوره هجدهم
 • آلبوم استقلال 0 -سپاهان اصفهان 1 (97/08/04)
178 عکس
 استقلال 0 -پرسپولیس 0 (97/07/05) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 97-98 دوره هجدهم
 • آلبوم استقلال 0 -پرسپولیس 0 (97/07/05)
49 عکس
استقلال 0 -پرسپولیس 0 (97/07/05) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 97-98 دوره هجدهم
 • آلبوم استقلال 0 -پرسپولیس 0 (97/07/05)
207 عکس
پرسپولیس 1 - سپید رود رشت 0 (97/07/01) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 97-98 دوره هجدهم
 • آلبوم پرسپولیس 1 - سپید رود رشت 0 (97/07/01)
132 عکس
پرسپولیس 2 -نساجی مازندران 1 (97/06/21) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 97-98 دوره هجدهم
 • آلبوم پرسپولیس 2 -نساجی مازندران 1 (97/06/21)
29 عکس
استقلال 0 -پیکان 0 (97/05/05) - وینفرد شفر,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 97-98 دوره هجدهم
 • آلبوم استقلال 0 -پیکان 0 (97/05/05)
107 عکس
پرسپولیس 0-نفت مسجد سلیمان 0 (97/05/26) - علیرضا بیرانوند,حسین ماهینی,سید جلال حسینی,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 97-98 دوره هجدهم
 • آلبوم پرسپولیس 0-نفت مسجد سلیمان 0 (97/05/26)
86 عکس
استقلال 3 -تراکتورسازی 0 (97/05/19) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 97-98 دوره هجدهم
 • آلبوم استقلال 3 -تراکتورسازی 0 (97/05/19)
170 عکس
پرسپولیس 3 -فولاد خوزستان 0 (97/05/12) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 97-98 دوره هجدهم
 • آلبوم پرسپولیس 3 -فولاد خوزستان 0 (97/05/12)
123 عکس
بیشتر