امید پرسپولیس 3-جوانان پرسپولیس 3 (98/04/14)

امید پرسپولیس 3-جوانان پرسپولیس 3 (98/04/14)-

موضوع تیم های پایه امید وجوانان پرسپولیس ، روز جمعه 14 تیرماه 1398 در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی ، دردیداری دوستانه به مصاف هم رفتند ،این دیدار در اخر با تساوی 3-3 به اتمام رسید.

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر