پرسپولیس -پیکان (94/10/27)

 پرسپولیس -پیکان  (94/10/27)-رضا خالقی فر,

موضوع در تاریخ 27 دی ماه 1394 تیم های پیکان و پرسپولیس در پیکان شهر دردیداری دوستانه به مصاف هم رفتند.

اشخاص در عکس رضا خالقی فر رضا خالقی فر,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر