لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-00 دوره بیستم

پرسپولیس 0-سپاهان 0(99/10/16) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-00 دوره بیستم
 • آلبوم پرسپولیس 0-سپاهان 0(99/10/16)
181 عکس
پرسپولیس 1-مس رفسنجان 0(99/11/21) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-00 دوره بیستم
 • آلبوم پرسپولیس 1-مس رفسنجان 0(99/11/21)
159 عکس
استقلال 1- ماشین سازی 0 (09/05/99) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-00 دوره بیستم
 • آلبوم استقلال 1- ماشین سازی 0 (09/05/99)
73 عکس
استقلال 2-مس رفسنجان 0(99/08/17) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-00 دوره بیستم
 • آلبوم استقلال 2-مس رفسنجان 0(99/08/17)
65 عکس
سایپا 0 -پرسپولیس 0(99/08/16) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-00 دوره بیستم
 • آلبوم سایپا 0 -پرسپولیس 0(99/08/16)
 • نتیجه .-.
180 عکس
بیشتر