بازی پیشکسوتان فوتبال ایران سال 1365   (تعداد عکس : 20)

توضیح در سال 1365 دیدار دوستانه ای در ورزشگاه شیرودی(امجدیه) تهران، بین بازیکنان دهه 40 و 50 و برخی از نفراتی که هنوز هم در دهه 60 بازی میکردند،برگزار گردید