لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم

استقلال 1 - 1 ذوب آهن (1396/06/29) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم استقلال 1 - 1 ذوب آهن (1396/06/29)
163 عکس
پرسپولیس 0 -پیکان 1  (96/06/26) - گادوین منشاGodwin Mensha,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم پرسپولیس 0 -پیکان 1 (96/06/26)
200 عکس
نفت تهران 0 -گسترش فولاد تبریز 0 (96/06/23) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم نفت تهران 0 -گسترش فولاد تبریز 0 (96/06/23)
102 عکس
فولاد خوزستان 1-استقلال خوزستان 1 (96/07/04) - رضا کرملا چعب,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم فولاد خوزستان 1-استقلال خوزستان 1 (96/07/04)
48 عکس
استقلال 0 -فولاد خوزستان 0 (96/07/21) - سید مجید حسینی,ایوب والی,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم استقلال 0 -فولاد خوزستان 0 (96/07/21)
172 عکس
پیکان 1-گسترش فولاد تبریز 0 (96/07/20) - کنت انگ ووک,یوسف سیدی,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم پیکان 1-گسترش فولاد تبریز 0 (96/07/20)
168 عکس
فولاد خوزستان 1-سایپا 1 (96/07/27) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم فولاد خوزستان 1-سایپا 1 (96/07/27)
27 عکس
پیکان 2-تراکتورسازی تبریز 1 (96/07/27) - فرزاد حاتمی,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم پیکان 2-تراکتورسازی تبریز 1 (96/07/27)
111 عکس
استقلال 2-نفت تهران 0 (96/08/09) - میلاد زکی پور,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم استقلال 2-نفت تهران 0 (96/08/09)
132 عکس
سایپا 0-پرسپولیس 2 (96/08/09) - شجاع خلیل زاده,وحید امیری,علی علیپور,گادوین منشاGodwin Mensha,بشار رسن,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم سایپا 0-پرسپولیس 2 (96/08/09)
188 عکس
پرسپولیس 1 - استقلال 0 (96/08/04) - وریا غفوری,امید ابراهیمی,سید حسین حسینی,میلاد زکی پور,فرشید باقری,علی قربانی,سید مجید حسینی,فرشید اسماعیلی,خسرو حیدری,روزبه چشمی,داریوش شجاعیان,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم پرسپولیس 1 - استقلال 0 (96/08/04)
401 عکس
فولاد خوزستان 2-سپیدرود رشت 1 (96/09/09) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم فولاد خوزستان 2-سپیدرود رشت 1 (96/09/09)
29 عکس
پیکان 0-استقلال 0 (96/09/09) - داریوش شجاعیان,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم پیکان 0-استقلال 0 (96/09/09)
168 عکس
استقلال 2 -گسترش فولاد تبریز 0 -(96/09/04) - جابر انصاری,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم استقلال 2 -گسترش فولاد تبریز 0 -(96/09/04)
95 عکس
پرسپولیس 0 - پدیده خراسان 0 (96/08/29) - کمال کامیابی نیا,اکبر ایمانی,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم پرسپولیس 0 - پدیده خراسان 0 (96/08/29)
186 عکس
استقلال خوزستان 1-پدیده 0 (96/10/21) - محمد قاضی,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم استقلال خوزستان 1-پدیده 0 (96/10/21)
41 عکس
پیکان 2-سیاه جامگان 1 (96/11/20) - محمدصادق بارانی,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم پیکان 2-سیاه جامگان 1 (96/11/20)
124 عکس
پرسپولیس 1 - استقلال خوزستان 0 (96/12/05) - گادوین منشاGodwin Mensha,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم پرسپولیس 1 - استقلال خوزستان 0 (96/12/05)
190 عکس
پرسپولیس 1 -سایپا 2 (97/01/09) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم پرسپولیس 1 -سایپا 2 (97/01/09)
37 عکس
نفت تهران 1-استقلال 2 (97/01/09) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 96-97 دوره هفدهم
 • آلبوم نفت تهران 1-استقلال 2 (97/01/09)
133 عکس
بیشتر