عکس های تیم پرسپولیس دهه 60   (تعداد عکس : 421)

توضیح عکسهای تیم پرسپولیس دهه 60-امکان چاپ و ارسال تصاویر در هر سایز وجود دارد(در صورت در خواست با شماره همراه در زیر صفحه اول تماس بگیرید)