پرسپولیس 1 - ذوب آهن 0 (97/09/13)   (تعداد عکس : 153)

توضیح معوقه هفته 11-دوره 18(فصل 97-98)-سه شنبه 13 آذرماه 1397-ساعت 16:15-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 1-ذوب آهن 0-گل در دقیقه 15 توسط شجاع خلیل زاده