صبا باطری 1-استقلال 1 (1384/10/08)   (تعداد عکس : 39)

توضیح هفته 16 لیگ برتر،فصل 1384-1385 (دوره پنجم) ورزشگاه آزادی تهران، 5شنبه 8 دی ماه 1384 ، ساعت 15:00 صبا باطری 1-استقلال 1 ،بابک ذوالرحمی در دقیقه 81 برای صبا و امیرحسین صادقی در دقیقه 14 برای استقلال گلزنی کردند.