پرسپولیس 1-پاس 0 (1384/09/08)   (تعداد عکس : 45)

توضیح هفته 3 لیگ برتر،فصل 1384-1385 (دوره پنجم) ورزشگاه آزادی تهران، سه شنبه 8 آذر 1384 ، ساعت 16:15 پرسپولیس 1-پاس 0 ،تک گل پرسپولیس توسط ابوالفضل حاجی زاده در دقیقه 76 برای پرسپولیس به ثمر رسید.