پر بازدیدترین تصاویر

جدیدترین گالری های افزوده شده

استقلال 1-پرسپولیس 2 (1402/03/10) - جام حذفی 401-402 استقلال 1-پرسپولیس 2 (1402/03/10) |
 • دسته  جام حذفی 401-402
 • آلبوم استقلال 1-پرسپولیس 2 (1402/03/10)
351 عکس
نساجی مازندران 0-پرسپولیس 4 (1402/02/28) - لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-1402 دوره بیست ودوم نساجی مازندران 0-پرسپولیس 4 (1402/02/28) |
 • دسته  لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-140...
 • آلبوم نساجی مازندران 0-پرسپولیس 4 (1402/0...
513 عکس
استقلال 1-صنعت نفت آبادان 1 (1402/02/14) - لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-1402 دوره بیست ودوم استقلال 1-صنعت نفت آبادان 1 (1402/02/14) |
 • دسته  لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-140...
 • آلبوم استقلال 1-صنعت نفت آبادان 1 (1402/0...
79 عکس
پرسپولیس 1-استقلال 0 (1402/02/03) - لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-1402 دوره بیست ودوم پرسپولیس 1-استقلال 0 (1402/02/03) |
 • دسته  لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-140...
 • آلبوم پرسپولیس 1-استقلال 0 (1402/02/03)
457 عکس
عبدالصمد مرفاوی,امیر هاشمی مقدم, بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 36 - نوستالژی فوتبال ایران بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 36 | عبدالصمد مرفاوی,امیر هاشمی مقدم,
 • دسته  نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران...
134 عکس
پرسپولیس 3-ملوان بندر انزلی 0 (1402/01/17) - لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-1402 دوره بیست ودوم پرسپولیس 3-ملوان بندر انزلی 0 (1402/01/17) |
 • دسته  لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-140...
 • آلبوم پرسپولیس 3-ملوان بندر انزلی 0 (1402...
177 عکس
پرسپولیس 0-سپاهان 1 (1401/12/20) - لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-1402 دوره بیست ودوم پرسپولیس 0-سپاهان 1 (1401/12/20) |
 • دسته  لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-140...
 • آلبوم پرسپولیس 0-سپاهان 1 (1401/12/20)
128 عکس
استقلال 2 -گل گهر سیرجان 1 (1401/12/15) - لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-1402 دوره بیست ودوم استقلال 2 -گل گهر سیرجان 1 (1401/12/15) |
 • دسته  لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-140...
 • آلبوم استقلال 2 -گل گهر سیرجان 1 (1401/1...
319 عکس
سیامک نعمتی, پرسپولیس 3-نفت مسجد سلیمان 0 (1401/12/08) - لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-1401 دوره بیست ویکم پرسپولیس 3-نفت مسجد سلیمان 0 (1401/12/08) | سیامک نعمتی,
 • دسته  لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-140...
 • آلبوم پرسپولیس 3-نفت مسجد سلیمان 0 (1401/...
331 عکس
احمدرضا عابدزاده Ahmad Reza Abedzadeh,کریم باقری,علیرضا منصوریان, بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 35 - نوستالژی فوتبال ایران بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 35 | احمدرضا عابدزاده Ahmad Reza Abedzadeh,کریم باقری,علیرضا منصوریان,
 • دسته  نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران...
59 عکس
سعید مهری, استقلال 4 -ملوان بندر انزلی 0 (1401/11/06) - لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-1401 دوره بیست ویکم استقلال 4 -ملوان بندر انزلی 0 (1401/11/06) | سعید مهری,
 • دسته  لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-140...
 • آلبوم استقلال 4 -ملوان بندر انزلی 0 (1401...
192 عکس
استقلال 2 -پرسپولیس 2 (1401/09/29) - لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-1401 دوره بیست ویکم استقلال 2 -پرسپولیس 2 (1401/09/29) |
 • دسته  لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-140...
 • آلبوم استقلال 2 -پرسپولیس 2 (1401/09/29)
253 عکس
استقلال 0 -مس رفسنجان 0 (1401/10/09) - لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-1402 دوره بیست ودوم استقلال 0 -مس رفسنجان 0 (1401/10/09) |
 • دسته  لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-140...
 • آلبوم استقلال 0 -مس رفسنجان 0 (1401/10/09...
97 عکس
استقلال 2 -پرسپولیس 2 (1401/09/29) - لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-1401 دوره بیست ویکم استقلال 2 -پرسپولیس 2 (1401/09/29) |
 • دسته  لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-140...
 • آلبوم استقلال 2 -پرسپولیس 2 (1401/09/29)
99 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 34 - نوستالژی فوتبال ایران بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 34 |
 • دسته  نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران...
101 عکس
ستارگان فوتبال ایران دهه 50 (2) - نوستالژی فوتبال ایران ستارگان فوتبال ایران دهه 50 (2) |
 • دسته  نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم ستارگان فوتبال ایران دهه 50 (2)
151 عکس
استقلال 0 -پرسپولیس 0 (1374/10/08) - نوستالژی فوتبال ایران استقلال 0 -پرسپولیس 0 (1374/10/08) |
 • دسته  نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم استقلال 0 -پرسپولیس 0 (1374/10/08)
27 عکس
بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 33 - نوستالژی فوتبال ایران بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 33 |
 • دسته  نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران...
236 عکس
احمدرضا عابدزاده Ahmad Reza Abedzadeh,شاهرخ بیانی,شاهین بیانی,مهدی فنونی زاده,عبدالصمد مرفاوی,رضا حسن زاده,جواد زرینچه,فرشاد فلاحت زاده,عباس سرخاب,عبدالعلی چنگیز,رضا احدی, بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 32 - نوستالژی فوتبال ایران بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایران 32 | احمدرضا عابدزاده Ahmad Reza Abedzadeh,شاهرخ بیانی,شاهین بیانی,مهدی فنونی زاده,عبدالصمد مرفاوی,رضا حسن زاده,جواد زرینچه,فرشاد فلاحت زاده,عباس سرخاب,عبدالعلی چنگیز,رضا احدی,
 • دسته  نوستالژی فوتبال ایران
 • آلبوم  بازیکنان دهه های مختلف فوتبال ایرا...
194 عکس
هوادار 0 -استقلال 1 (1401/08/06) - لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-1402 دوره بیست ودوم هوادار 0 -استقلال 1 (1401/08/06) |
 • دسته  لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1401-140...
 • آلبوم هوادار 0 -استقلال 1 (1401/08/06)
38 عکس
بیشتر

loading...