استقلال خوزستان 0-استقلال 3 (96/10/07)

استقلال خوزستان 0-استقلال  3 (96/10/07)-

موضوع هفته 17 رقابتهای لیگ برتر(فصل 96-97) از ساعت 15:00 روز پنج شنبه 7 دیماه 1396 در ورزشگاه غدیر اهواز بین تیم های استقلال خوزستان(میزبان) واستقلال تهران برگزارشد،در انتها استقلال تهران با نتیجه 0-3 به برتری رسید .

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

محمدرضادُرنشان محمدرضادُرنشان
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر