استقلال 1 -شهر خودرو 0 (98/09/14)

استقلال 1 -شهر خودرو  0 (98/09/14)-

موضوع هفته 13-دوره 19(فصل 98-99)-پنج شنبه 14 آذر ماه 1398-ساعت 15:00-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 1-شهر خودرو0-گل:دقیقه 61 توسط شیخ دیاباته برای استقلال.

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر