پرسپولیس 2-تراکتور سازی 0 (98/11/06)

پرسپولیس 2-تراکتور سازی 0 (98/11/06)-تماشاگران,

موضوع هفته 17-دوره 19(فصل 98-99)-یکشنبه 6 بهمن ماه 1398-ساعت 15:15-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 2- تراکتور سازی تبریز 0-گلها:علی علیپور(9)وحید امیری (55)برای پرسپولیس

اشخاص در عکس تماشاگران تماشاگران,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید وحید بزرگواری سید وحید بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر