پرسپولیس 0 - تراکتور سازی 0 (97/09/04)

پرسپولیس 0 - تراکتور سازی  0  (97/09/04)-محسن فروزان,مهدی مهدی پور,یوکیا سوگیتا,ایمان سلیمی,

موضوع هفته 13-دوره 18(فصل 97-98)-یکشنبه 4 آذرماه 1397-ساعت 15:00-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 0-تراکتورسازی 0-بارش شدید باران در طول بازی.

اشخاص در عکس محسن فروزان مهدی مهدی پور یوکیا سوگیتا ایمان سلیمی محسن فروزان,مهدی مهدی پور,یوکیا سوگیتا,ایمان سلیمی,

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر