جلسه تمرینی تیم ملی زیر 13 سال و انتخابی استعدادهای برتر منتخب استان البرز و تهران (97/09/20)

جلسه تمرینی تیم ملی زیر 13 سال و انتخابی استعدادهای برتر منتخب استان البرز و تهران (97/09/20)-

موضوع تیم ملی فوتبال زیر 13 سال ، سه شنبه 20 آذر 97 از ساعت00 :15 بعد از ظهر در مرکز ملی فوتبال ایران به تمرین پرداخت ،همچنین از ساعت 14:30 بازیکنان منتخب استان البرز و تهران زیر نظر اعضای کادر فنی تیم ملی به بازی پرداختند تا نفرات برتر از بین بازیکنان استعداد یابی شده به تیم ملی زیر 13 سال دعوت شوند .

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر