پرسپولیس2-مقاومت 1(98/11/10)

پرسپولیس2-مقاومت 1(98/11/10)-

موضوع هفته 26 لیگ برتر نونهالان از ساعت14:30 روزپنج شنبه دهم بهمن ماه 1398درزمین مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی بین تیم های پرسپولیس ومقاومت برگزار گردید،در انتها نونهالان پرسپولیس با نتیجه 2-1 به برتری رسیدند.

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر