پرسپولیس 0-رآهن 0 (1384/09/24)

پرسپولیس 0-رآهن 0 (1384/09/24)-

موضوع هفته چهاردهم لیگ برتر فصل 84-85 در روز پنج شنبه 24 آذر ماه 1384 در ورزشگاه آزادی تهران بین تیمهای پرسپولیس و رآهن برگزار گردید،این دیدار با نتیجه صفر صفر مساوی به اتمام رسید.

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

 استاد جعفر تبریزی استاد جعفر تبریزی
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر