پرسپولیس -پیکان (94/10/27)

 پرسپولیس -پیکان  (94/10/27)-رضا خالقی فر,

موضوع در تاریخ 27 دی ماه 1394 تیم های پیکان و پرسپولیس در پیکان شهر دردیداری دوستانه به مصاف هم رفتند. ،توضیح در مورد سایز عکس:800 پیکسل مناسب برای انیستاگرام-1500 پیکسل مناسب برای چاپ تا سایز 30×40-و سایز 3000 پیکسل مناسب برای چاپ در ابعادبزرگ

اشخاص در عکس رضا خالقی فر رضا خالقی فر,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر