تمرین تیم ملی ایران (1396/07/10)

تمرین تیم ملی ایران (1396/07/10)-علیرضا بیرانوند,رامین رضائیان,وریا غفوری,مرتضی پور علی گنجی,

موضوع تیم ملی ایران از ساعت 16:30 روز دوشنبه دهم مهر ماه 1396 در زمین پژوهشگاه نفت تمرینات خود را برای بازی دوستانه مقابل توگو پی گیری کرد.

اشخاص در عکس علیرضا بیرانوند رامین رضائیان وریا غفوری مرتضی پور علی گنجی علیرضا بیرانوند,رامین رضائیان,وریا غفوری,مرتضی پور علی گنجی,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر