تمرین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی96/04/07

تمرین پرسپولیس  در ورزشگاه شهید کاظمی96/04/07-احسان علوان زاده,

موضوع تمرین پرسپولیس با نفرات جدید برای فصل 96/97 لیگ برتر درروز چهارشنبه هفتم تیر ماه 1396،ورزشگاه شهید کاظمی

اشخاص در عکس احسان علوان زاده احسان علوان زاده,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر