پرسپولیس -پاراگ (94/10/27)

پرسپولیس  -پاراگ  (94/10/27)-

موضوع دیدار دوستانه بین تیمهای پرسپولیس وپاراگ،27 دی ماه 1394،ورزشگاه شهید درفشی فر

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر