پیکان 1- پرسپولیس 3 (1400/09/24)

پیکان 1- پرسپولیس  3 (1400/09/24)-

موضوع هفته دهم لیگ برتر،فصل 1400-1401 (دوره بیست و یکم) ورزشگاه دستگردی تهران، چهار شنبه 24 آذر 1400 ، ساعت 16:00 ،پیکان 1-پرسپولیس 3-گل پیکان توسط علیرضا کوشکی در دقیقه 82 و گلهای پرسپولیس توسط مهدی عبدی (18)عیسی ال کثیر (64) و علی شجاعی (90) به ثمر رسید.

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر