تمرین استقلال تهران (96/07/15)

تمرین استقلال تهران (96/07/15)-وینفرد شفر,

موضوع تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت 16:30 روز شنبه 15 مهر ماه 1396 درزمین شماره 2 آزادی تمرینات خود را زیر نظر مربی جدید خود پی گیری کرد.

اشخاص در عکس وینفرد شفر وینفرد شفر,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر