تمرین پرسپولیس ( 96/06/23)

تمرین پرسپولیس ( 96/06/23)-احسان علوان زاده,شایان مصلح,بشار رسن,

موضوع تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 17:30 روز 5 شنبه 23 شهریور ماه 1396 در ورزشگاه شهید کاظمی تمرینات خود را پی گیری کرد .

اشخاص در عکس احسان علوان زاده شایان مصلح بشار رسن احسان علوان زاده,شایان مصلح,بشار رسن,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر