امید پرسپولیس 3-جوانان پرسپولیس 3 (98/04/14)

امید پرسپولیس 3-جوانان پرسپولیس 3 (98/04/14)-

موضوع تیم های پایه امید وجوانان پرسپولیس ، روز جمعه 14 تیرماه 1398 در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی ، دردیداری دوستانه به مصاف هم رفتند ،این دیدار در اخر با تساوی 3-3 به اتمام رسید.

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر