پرسپولیس 2-پیشکسوتان پرسپولیس 0 (97/09/29)

پرسپولیس 2-پیشکسوتان پرسپولیس 0 (97/09/29)-

موضوع پنجشنبه29 آذر ماه 1397-ورزشگاه شهید کاظمی-پرسپولیس و پیشکسوتان پرسپولیس از ساعت 11:00 به دیدار هم رفتند که در انتها پرسپولیس با دو گل امید عالیشاه و مهدی شریفی به برتری رسید.

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر