عکسهای تیمی تیم ملی دهه 70

عکسهای تیمی تیم ملی دهه 70-حمید درخشان,محمد خاکپور,حمید استیلی,بهزاد غلامپور,آرش نوآموز,عبدالصمد مرفاوی,صادق ورمزیار,جواد زرینچه,علی اصغر مدیر روستا,کریم باقری,یحیی گل محمدی,

موضوع عکسهای تیمی تیم ملی دهه 70-امکان چاپ و ارسال تصاویر در هر سایز وجود دارد(در صورت در خواست با شماره همراه در زیر صفحه اول تماس بگیرید)

اشخاص در عکس حمید درخشان محمد خاکپور حمید استیلی بهزاد غلامپور آرش نوآموز عبدالصمد مرفاوی صادق ورمزیار جواد زرینچه علی اصغر مدیر روستا کریم باقری یحیی گل محمدی حمید درخشان,محمد خاکپور,حمید استیلی,بهزاد غلامپور,آرش نوآموز,عبدالصمد مرفاوی,صادق ورمزیار,جواد زرینچه,علی اصغر مدیر روستا,کریم باقری,یحیی گل محمدی,

ایستاده از راست: بهزاد غلامپور،یحیی گل محمدی،صمد مرفاوی،محمد خاکپور،جواد زرینچه،آرش نواموز

نشسته از راست: کریم باقری،حمید درخشلن،علی اصغر مدیر روستا،حمید استیلی،صادق ورمزیار

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

عکاس

آرشیو آرشیو
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر