ایران 1-چین 0 - 1396/01/08

ایران 1-چین 0  - 1396/01/08-تماشاگران,

موضوع مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه،ایران 1 - چین 0 ، تاریخ 1396/01/08 ، ورزشگاه آزادی تهران

اشخاص در عکس تماشاگران تماشاگران,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر