استقلال 0 -پیکان 0 (97/05/05)

استقلال 0 -پیکان 0 (97/05/05) -

موضوع هفته اول-دوره 18(فصل 97-98)-حمعه 5 مردادماه 1397-ساعت 20:45-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 0-پیکان 0

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر