پرسپولیس 0 -پیکان 1 (96/06/26)

پرسپولیس  0  -پیکان  1   (96/06/26)-

موضوع تیم های پرسپولیس(میزبان) وپیکان از هفته ششم رقابتهای لیگ برتر (دوره 17)از ساعت 20:00 یکشنبه 26 شهریور ماه 1396 در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی تهران رودر روی هم قرار گرفتند،این دیدار با نتیجه 0-1 بسود پیکان به اتمام رسید .

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر