پیکان 0- پرسپولیس 2 (97/08/28)

پیکان 0- پرسپولیس 2 (97/08/28)-

موضوع هفته 24-دوره 18(فصل 97-98)-پنج شنبه 15 فروردین ماه 1398-ساعت 17:45-ورزشگاه شهدای شهر قدس-پیکان 0-پرسپولیس 2 ،گلهای پرسپولیس توسط سیامک نعمتی در دقیقه 45 و علی علیپور دردقیقه89 به ثمر رسید

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر